Verantwoording

De vervoerscentrale van PlusOV zorgt voor de uitvoering van het vervoer. Dit gebeurt in opdracht van 9 gemeenten die hiervoor samen een uitvoeringsorganisatie hebben opgericht. Dit heet een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. PlusOV legt verantwoording af aan het bestuur.

Bestuur

In het bestuur zitten wethouders uit alle 9 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De bestuursleden controleren of PlusOV volgens de afspraken en de wettelijke regels mensen vervoert die voor aanvullend openbaar vervoer in aanmerking komen. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De bestuursleden krijgen advies en ondersteuning van ambtenaren van hun eigen gemeente. PlusOV geeft haar prestaties jaarlijks weer in de jaarrekening en de halfjaarrapportage. Het bestuur beoordeelt de prestaties van PlusOV.

Klik op de afbeelding om deze te openen in een nieuw venster.

Jaarrekening en begroting

De jaarrekening wordt elk jaar samen met de conceptbegroting aangeboden aan het bestuur van PlusOV. Het bestuur moet deze stukken beoordelen en goedkeuren. Daarna gaan de jaarrekening en de conceptbegroting naar de gemeenteraden. De gemeenteraadsleden kunnen als het nodig is bezwaar maken of hun mening geven.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage met feiten en cijfers komt elk najaar uit. Het is een overzicht van de prestaties in het eerste halfjaar. Net als de jaarrekening en de begroting gaat ook de halfjaarrapportage naar de gemeenteraden. De gemeenteraadsleden kunnen als het nodig is bezwaar maken of hun mening geven.