Verantwoording

De vervoerscentrale van PlusOV zorgt voor de uitvoering van het vervoer. Dit gebeurt in opdracht van 9 gemeenten die hiervoor samen een uitvoeringsorganisatie hebben opgericht. Dit heet een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. PlusOV legt verantwoording af aan het bestuur.

Bestuur

In het bestuur zitten wethouders uit alle 9 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De bestuursleden controleren of PlusOV volgens de afspraken en de wettelijke richtlijnen mensen vervoert die voor aanvullend openbaar vervoer in aanmerking komen. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De bestuursleden krijgen advies en ondersteuning van ambtenaren van hun eigen gemeente. PlusOV geeft haar prestaties jaarlijks weer in de jaarrekening en de halfjaarrapportage.

Jaarrekening en begroting

De jaarrekening wordt elk jaar samen met de conceptbegroting voorgelegd aan het bestuur van PlusOV. Na goedkeuring door het bestuur worden de jaarrekening en de conceptbegroting voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraadsleden kunnen als het nodig is een zienswijze naar voren brengen.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage met feiten en cijfers verschijnt elk najaar. Het is een terugblik op de prestaties in het eerste halfjaar. Naast de jaarrekening en de begroting wordt ook de halfjaarrapportage voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraadsleden kunnen als het nodig is een zienswijze naar voren brengen.