Wat zijn de voorwaarden voor leerlingenvervoer?

Uw gemeente beoordeelt of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en geeft hiervoor een indicatie af. Bijvoorbeeld wanneer uw zoon of dochter door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelf naar school kan reizen. Of als de school van de gewenste levensovertuiging verder weg ligt dan 6 kilometer van het woonadres van het kind.

Aanvragen leerlingenvervoer

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer van PlusOV kunt u terecht bij uw gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. De gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst zijn voor het leerlingenvervoer aangesloten bij PlusOV. Zij geven PlusOV opdracht om uw kind te vervoeren op basis van de reisbehoefte van uw kind. Ook als uw kind meer of minder zorg nodig heeft, waardoor mogelijk de zorgindicatie moet veranderen, neemt u contact op met uw gemeente.