Wat zijn de voorwaarden voor Jeugdwetvervoer?

Uw gemeente beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor aangepast vervoer naar de dagbesteding en geeft hiervoor een indicatie af. Bijvoorbeeld wanneer uw kind door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelf kan reizen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van aangepast vervoer van PlusOV kunt u terecht bij uw gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. De gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst zijn voor het aangepast vervoer aangesloten bij PlusOV. Zij geven ons opdracht om u te vervoeren op basis van de reisbehoefte van uw kind. Ook als uw kind meer of minder zorg nodig heeft, waardoor mogelijk de zorgindicatie moet veranderen, neemt u contact op met uw gemeente.