Over PlusOV

PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten vervoeren wij u, uw kind of uw cliënt graag zo prettig mogelijk. De provincie Gelderland geeft subsidie voor het collectief vraagafhankelijk Wmo-vervoer.

PlusOV vervoert mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. Denk hierbij aan leerlingenvervoer en vervoer naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling. Ook vervoeren we op afroep mensen die geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Bijvoorbeeld omdat ze te ver van een bushalte afwonen of omdat er geen openbaar vervoer in de buurt is. We vervoeren volgens de afspraken die de 9 gemeenten hierover samen hebben gemaakt.
Voor wie is PlusOV?

Missie

De missie van PlusOV is: Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.

De organisatie

Vanuit het gemeentehuis in Lochem zorgen wij elke dag voor aangepast vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Ons team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. De sfeer is informeel en dynamisch en de lijnen zijn kort. We plannen alle ritten, kennen alle routes en de regels die voor de verschillende soorten vervoer gelden. Ook hebben we dagelijks contact met onze reizigers, de taxibedrijven en chauffeurs.

Veelgestelde vragen

PlusOV spreidt reizigers over de dag. Wanneer onze chauffeurs ’s morgens leerlingen naar school vervoeren, brengen zij aansluitend mensen naar instellingen voor dagbesteding of dagbehandeling. En ’s middags gaat het andersom. Tussendoor heeft de chauffeur misschien nog tijd om op afroep iemand te vervoeren. Als wij de ritten zo combineren, maken we zo goed mogelijk gebruik van de chauffeurs en de voertuigen. Zij hoeven dan immers niet lang te wachten of stil te staan.

PlusOV staat voor vervoer met een plus: we maken het reizen zo prettig mogelijk. Voor u is het prettig wanneer u makkelijk een rit kunt reserveren en wij u snel helpen wanneer u ons belt. Ook is het prettig dat de chauffeur op tijd is en de reis goed en veilig verloopt. Dat mag u van ons verwachten.

De taxibedrijven Taxicentrale Raalte, Taxicentrale Witteveen, Taxicentrale Zwolle en Van Driel Groep verzorgen voor PlusOV het vervoer op afroep. De taxibedrijven Correct Monnereau uit Doetinchem, Munckhof uit Horst, Willemsen-de Koning Groep uit Arnhem, TCR Groep uit Raalte en Taxicentrale Witteveen uit Lemmer verzorgen het leerlingenvervoer en het vervoer naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling.

Voor het leerlingenvervoer en het vervoer naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling betaalt uw gemeente de kosten voor het reizen met PlusOV. Voor het aanvullend openbaar vervoer in Gelderland draagt de provincie Gelderland financieel bij. Reizigers die met ons op afroep reizen, betalen een eigen bijdrage in de kosten.

De 9 gemeenten betalen de kosten voor de organisatie van PlusOV en voor het taxivervoer.