Hoe werkt halen en brengen?

De tijden waarop we uw zoon of dochter ophalen om naar school te gaan, sluiten aan op de schooltijden. Hiervoor vragen we het lesrooster op bij de school. Tussen de 5 en 10 minuten voordat de school begint, zet de taxi uw kind af op school. En is de school uit, dan haalt de taxi uw kind weer bij school op. Uw zoon of dochter hoeft hooguit een kwartier op de taxi te wachten.

Reizen van huis naar school

De chauffeur haalt uw kind op de afgesproken tijd op. Zorg dat uw kind op tijd klaarstaat. De chauffeur streeft er altijd naar om op tijd te zijn. Maar is wel afhankelijk van de drukte in het verkeer en van het aantal kinderen dat meereist. Is uw kind niet op tijd, dan wacht de taxi twee minuten. Is uw zoon of dochter er niet, dan vertrekt de taxi zonder uw kind. U moet dan zelf zorgen dat uw kind op school komt.

Reizen van school naar huis

Op de afgesproken tijd haalt de taxi uw kind op van school. De taxi brengt uw kind naar het opgegeven adres. Daar moet iemand zijn die uw zoon of dochter opvangt en die bij ons bekend is. U kunt dit zelf zijn of iemand anders. De chauffeur draagt uw kind niet over aan iemand die u niet kent.

Niemand thuis?

Is er geen opvang thuis als uw kind uit school komt, dan kan de chauffeur uw kind niet overdragen. Als eerste zet hij dan de andere kinderen uit de taxi thuis af. Daarna brengt hij uw zoon of dochter opnieuw thuis. Is er niemand thuis, dan brengt de taxi uw kind terug naar school. U moet dan zelf uw kind uit school halen.

Veelgestelde vragen

Alleen in de gemeente Lochem maken we gebruik van opstapplaatsen. De gemeente houdt hierbij rekening met de mogelijkheden van het kind. Als een opstapplaats voor uw zoon of dochter geen goede oplossing is, dan vraagt de gemeente ons om de leerling thuis op te halen.

Dit is maximaal 60 minuten voor een enkele reis. Het kan zijn dat de school van uw kind verder weg ligt waardoor de reis langer duurt. Wij doen ons best de reistijd zo kort mogelijk te houden.

Lestijden kunnen veranderen tijdens het schooljaar en scholen kunnen overgaan op het continurooster. Het is de bedoeling dat de school de juiste schooltijden doorgeeft, zodat wij de planning kunnen aanpassen als het nodig is. Als de ophaaltijd van uw zoon of dochter hierdoor meer dan een kwartier vroeger of later wordt, dan hoort u dit van ons.

Tijdens het schooljaar kan de tijd veranderen waarop de taxi uw kind ophaalt. Bijvoorbeeld als er halverwege het schooljaar een nieuwe leerling bij de groep komt. Dan passen we de route aan. Als er voor u iets verandert, dan krijgt u hier op tijd informatie over.

Als er een les uitvalt, is uw kind mogelijk eerder vrij. De school vangt uw zoon of dochter op tot de school uit is. De taxi haalt uw kind dus op de afgesproken tijd op.