Disclaimer

Met uw websitebezoek stemt u in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. U ontvangt daar geen bericht van.

 

PlusOV met KvK-nummer 65530225 (“Vervoerscentrale Stedendriehoek”), heet u hartelijk welkom op https://www.plusov.nl. De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar uw bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo correct mogelijk te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Aansprakelijkheid

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen u en PlusOV.

Klacht indienen

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten, complimenten of tips? Laat het ons weten. U kunt uw melding indienen via het meldingsformulier, telefonisch of per brief.

Eigendomsrecht

U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van PlusOV, onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor.

Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraagt u aan via info@plusov.nl.

Toegankelijkheid

Hier vind u onze toegankelijkheidsverklaring.