Informatie voor scholen

Het kan zijn dat er iets op school verandert dat gevolgen heeft voor het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld als lestijden veranderen of als de school van rooster verandert. Dan is het de bedoeling dat de school dit doorgeeft aan de gemeente waar de leerlingen vandaan komen.

Wijzigingen doorgeven

De gemeente zorgt dat deze informatie bij ons terechtkomt, zodat wij het leerlingenvervoer hierop kunnen aanpassen als het nodig is. Wij stellen het op prijs als u ook kleine wijzigingen aan ons meldt. Zoals bijvoorbeeld aangepaste ophaaltijden vanwege bijzondere schoolactiviteiten. Dit kan dagelijks tussen 6.30 - 17.30 uur op 088-758 76 55. Mailen kan ook, naar route@plusov.nl.