Hoe werkt leerlingenvervoer?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Als ouder, voogd of verzorger zorgt u dat uw kind elke dag naar school kan. De meeste kinderen kunnen dit zelf. Voor leerlingen die dit niet zelf kunnen, is er leerlingenvervoer. Wij voeren het leerlingenvervoer uit voor kinderen in de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst.

De gemeente bepaalt of uw kind(eren) in aanmerking komt (of komen) voor leerlingenvervoer van PlusOV. Bijvoorbeeld wanneer uw zoon of dochter door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelfstandig naar school of het stageadres kan reizen. Of als de school van de gewenste levensovertuiging verder weg ligt dan 6 kilometer van het woonadres van het kind. Het vervoer regelen we samen met taxibedrijven en chauffeurs. We zorgen ervoor dat uw kind veilig, op tijd en prettig naar school kan. Dit gebeurt op vaste dagen, tijden en routes.
Hoe werkt leerlingenvervoer?

Veelgestelde vragen

Tijdens schoolvakanties, op officiële feestdagen en op studiedagen vervoeren we geen leerlingen.

Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Ook tijdens een weeralarm met code rood rijden onze taxi's niet. Houdt u dan de homepagina in de gaten.

Landelijke of regionale stakingen van medewerkers in het onderwijs en in het taxivervoer kunnen invloed hebben op het vervoer van uw kind. Houd in zo’n geval onze website in de gaten. Via de homepagina kunt u lezen of de staking gevolgen voor uw kind heeft.

Geeft u dit zo snel mogelijk door aan uw gemeente én aan PlusOV.