Wijzigingen doorgeven, hoe werkt dat?

Om uw zoon of dochter veilig te kunnen vervoeren, moeten we altijd weten met welke taxi en chauffeur uw kind reist. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen nooit doorgeeft aan de chauffeur. Voor (incidentele) wijzigingen in de ritten neemt u contact op met ons. Voor wijzigingen in de situatie van uw kind neemt u contact op met de gemeente.

U kunt veel zelf regelen in de Mijn Plusov-app. Deze kunt u hier aanvragen.

Wijzigingen doorgeven aan PlusOV

Geef (incidentele) wijzigingen in de ritten altijd door aan ons. Wij kunnen dan de chauffeur informeren. Daarmee voorkomt u dat de taxi en andere kinderen voor niets op uw kind blijven wachten. Met ‘incidentele wijzigingen doorgeven’ bedoelen we:

  • Het af- en aanmelden van een rit wanneer uw kind bijvoorbeeld ziek is.
  • Het afmelden van een rit wanneer uw kind onder schooltijd naar een arts of naar de tandarts moet. U regelt dan zelf het vervoer van uw kind.

Wijzigingen doorgeven aan uw gemeente

Wanneer er iets verandert in de situatie van uw kind, dan moet u dit doorgeven aan uw gemeente. Uw gemeente zorgt dat deze informatie bij ons terechtkomt. Bijvoorbeeld:

  • Als u (naar een andere gemeente) gaat verhuizen.
  • Als er iets verandert in het huisadres van uw kind (ook als het een eenmalige of tijdelijke verandering is).
  • Als uw kind van school verandert.
  • Als uw telefoonnummer of een noodnummer verandert zodat wij u kunnen bereiken ingeval van nood.
  • Als uw e-mailadres verandert.
  • Als uw kind een nieuw schoolrooster krijgt, waardoor de schooltijden veranderen.
  • Als uw kind langere tijd ziek is en daardoor voor langere tijd geen schoolvervoer nodig heeft.
  • Als uw kind meer of minder zorg nodig heeft en de zorgindicatie moet veranderen.