Privacyverklaring

Op deze pagina leest u de privacyverklaring van PlusOV, gevestigd in Lochem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 65530225.

PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Wij vervoeren mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. Denk hierbij aan het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer. Ook vervoeren we mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Om met PlusOV tegen een laag tarief te kunnen reizen, heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Dit geldt voor leerlingenvervoer en als u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft. Uw gemeente beoordeelt of u van PlusOV gebruik kunt maken, in welke vorm en in welke mate en of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. PlusOV is de schakel tussen gemeentelijke opdrachtgevers en het lokale vervoersaanbod.

We vragen alleen wat nodig is

In uw contact met PlusOV vragen wij alleen om die persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen en u goed van dienst te kunnen zijn.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

We verzamelen de persoonlijke gegevens die u invult als u een account aanmaakt op onze website, hiervoor vragen uw pasnummer, geboortedatum en uw e-mailadres. Hiermee registreert u zich en kunt u via MijnPlusOV via https://www.plusov.nl een rit reserveren of een gereserveerde rit afzeggen.

Voor de uitvoering van dagbestedings- en leerlingenvervoer ontvangen wij gegevens van uw gemeente. Deze bevatten naast uw naam, adres en woonplaats ook de zorgindicatie. Deze gegevens gebruiken wij om u passend vervoer te bieden.

Wilt u gebruikmaken van een onze diensten dan maken wij een vervoerspas aan, hiervoor vragen wij uw foto en IBAN-bankrekeningnummer voor automatische incasso. Deze vervoerspas wordt onder andere gebruikt door de chauffeur om vast te stellen dat de juiste persoon meereist.

We gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Deelname is vrijwillig en de resultaten verwerken we anoniem.  We kunnen u ook vragen een review te schrijven over uw ervaring met PlusOV.

Delen van uw gegevens

Voor het uitvoeren van het vervoer delen wij locatiegegevens en eventueel de zorgindicatie met de door ons contractueel gebonden vervoerders. Hierover zijn met deze vervoerders afspraken gemaakt.

Aan uw gemeente verstrekken wij gegevens om zeker te weten dat wij mensen vervoeren met de juiste gegevens om van het vervoer gebruik te kunnen maken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij de termijn dat na beƫindiging van het contract de gegevens nog een jaar worden bewaard.

Beveiliging

Voor ons is uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. We beveiligen uw informatie met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft het SSL-certificaat. Dat staat garant voor een beveiligde verbinding.

Mogelijkheid tot nieuwsbrief

Een nieuwsbrief versturen behoort bij PlusOV tot de mogelijkheden. Alleen met uw expliciete toestemming voegen we u toe aan de abonneelijst. Dit bestand wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink, maar u kunt zich ook afmelden per e-mail via info@plusov.nl.

Cookies

Wat zijn cookies? Onze website plaatst minibestanden op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Daarmee verzamelen wij technische informatie over uw websitebezoek. De cookie zorgt dat u afgestemde informatie ontvangt, verzamelt uw gegevens en volgt u tijdens het bezoek, om bij te houden hoeveel bezoekers er op onze site komen en om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn.
PlusOV kan deze cookies niet herleiden tot een individu, we verzamelen geen persoonlijke gegevens over uw voorkeuren of surfgedrag.

Klachten over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Heeft u ondanks dat klachten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan? Neem dan contact op via info@plusov.nl, onder vermelding van 'Klacht over privacy'.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Wilt u overzicht van uw gegevens of heeft u vragen over het wijzigen of verwijderen ervan? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.