Veilig reizen

Voor ons staat voorop dat uw zoon of dochter veilig met ons kan reizen. Dat begint bij het instappen. Tijdens de rit, waarbij het druk kan zijn op de weg, is het belangrijk dat de chauffeur de aandacht bij het verkeer kan houden. Zodra de taxi is aangekomen, helpt de chauffeur uw kind met uitstappen.

Veilig instappen

De chauffeur neemt uw kind van u of van de verzorger over en helpt met instappen. Ook als hij uw kind van de dagbestedingslocatie haalt. Bij elke leerling in de taxi controleert de chauffeur of de veiligheidsgordel goed is bevestigd. De taxi vertrekt pas wanneer iedereen op zijn of haar plek zit en de gordel omheeft. De chauffeur vervoert alleen de kinderen die op de lijst staan. Hij bepaalt ook waar de kinderen in de taxi mogen gaan zitten. Is een andere plek in de taxi gewenst, overlegt u dan met de chauffeur of uw kind op een andere plek mag zitten. Heeft uw kind een stoelverhoger nodig, vraag die dan aan bij uw gemeente. Wij zorgen dan voor een goedgekeurde stoelverhoger in de taxi.

Tijdens de rit

De chauffeur rookt, eet of drinkt niet tijdens de rit. Telefoneren tijdens het rijden mag alleen bij hoge uitzondering, alleen zakelijk en handsfree. Zo kan hij zijn aandacht bij het verkeer houden. Heel soms ontstaan tijdens de rit problemen. Bijvoorbeeld door het gedrag van (andere) kinderen in de taxi. De chauffeur zal tijdens het rijden de rust bewaren. Hij spreekt de kinderen daarom direct persoonlijk aan op ongewenst gedrag. Hij meldt dit ook bij het taxibedrijf.

Vaste groep

We proberen uw kind zoveel mogelijk in een vaste groep te vervoeren. Bijvoorbeeld met kinderen die naar dezelfde dagbestedingslocatie gaan. Het kan gebeuren dat we hiervan moeten afwijken. Bijvoorbeeld omdat één van de andere kinderen op een bepaalde dag niet naar de locatie gaat. Of als er een leerling bijkomt die naar dezelfde locatie gaat.

Veilig uitstappen

De chauffeur laat uw kind uitstappen aan de kant van de weg waar de dagbestedingslocatie is. Zo voorkomt hij dat uw kind de straat moet oversteken. Is er geen goede parkeerplek te vinden, dan helpt de chauffeur uw kind veilig oversteken. Hij draagt uw kind over aan een medewerker van de dagbestedingslocatie. Ook als uw kind thuis wordt afgezet, laat de chauffeur uw kind veilig uitstappen.

Veelgestelde vragen

De chauffeur helpt uw kind als het nodig is. Bijvoorbeeld met het in- en uitstappen en met het vastzetten van de veiligheidsgordel of rolstoel. Heeft uw kind meer hulp nodig dan de chauffeur kan bieden, dan mag er een (medisch) begeleider mee tijdens de rit. Wel heeft u hiervoor eerst toestemming van uw gemeente nodig.