Een indicatie aanvragen, hoe werkt dat?

Een Wmo-vervoersvoorziening is voor mensen die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Bijvoorbeeld als u vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen.

Wmo-indicatie aanvragen


Voor het aanvragen van een Wmo-indicatie meldt u zich bij het Wmo-loket van uw gemeente. U geeft daarbij uw reisbehoefte aan. Uw gemeente beoordeelt uw aanvraag en beslist over het toekennen van een Wmo-indicatie die u recht geeft op vervoer door PlusOV.