Waar kunnen we u mee helpen?

Hier zoeken de meeste mensen naar:

 • Algemeen

 • Dagbestedingsvervoer

  • >
   Heb ik een vaste chauffeur?

   We proberen bij het vaste groepsvervoervervoer zoveel mogelijk vaste chauffeurs in te zetten. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur part-time werkt of ziek is. Of door wisselende ophaal- of bestemmingsadressen.

   Als de chauffeur op een vaste route wordt vervangen door een nieuwe chauffeur, dan neemt de nieuwe chauffeur contact op voor een kennismaking.

  • >
   Krijg ik of mijn kind dezelfde chauffeur?

   Het is niet altijd mogelijk om u of uw kind met een voor u bekende chauffeur te laten vervoeren.

   Bij het plannen van de routes houden wij rekening met het aantal voertuigen en chauffeurs dat beschikbaar is voor de routes die we moeten gaan rijden. Dit hebben we zo met uw gemeente afgesproken. Daardoor kan het zijn dat een andere chauffeur u of uw kind vervoert dan u gewend was. Wij begrijpen dat dit voor u en uw kind vervelend kan zijn. Maar we vertrouwen erop dat ook de nieuwe chauffeur rekening houdt met uw wensen.

  • >
   Hoe weet ik welke chauffeur mijn kind vervoert (Jeugdwetvervoer)?

   In de laatste week van de zomervakantie neemt de chauffeur contact met u op voor een kennismaking. Zo weet u wie uw kind gaat vervoeren.

   De chauffeur neemt een aantal zaken met u door: de geplande route, het PlusOV-paspoort, eventuele bijzonderheden van uw kind en de spelregels van het vervoer.

   Bij Jeugdwetvervoer dat gedurende het schooljaar start, neemt de chauffeur ook eerst contact op voor een kennismaking.

  • >
   Wanneer bel ik met de gemeente en wanneer met PlusOV?

   U belt uw gemeente om uw vervoer aan te vragen of bij wijzigingen in de situatie van u of uw kind. Bijvoorbeeld als u of uw kind een aanvullend hulpmiddel nodig heeft, gaat verhuizen of naar een andere instelling  gaat.

   U belt met PlusOV als er wijzigingen zijn in het vervoer. Bijvoorbeeld als u of uw kind plotseling ziek is geworden en daardoor niet naar de instelling kan.

  • >
   Wat moet ik doen bij veranderingen in het vervoer?

   Een verhuizing of de voorkeur voor een andere zorgaanbieder geeft u door aan uw gemeente. De gemeente kan dan haar besluit over het vervoer aanpassen. De gemeente geeft PlusOV vervolgens ook opdracht om het vervoer aan te passen.

  • >
   Kan ik met PlusOV op verschillende tijden rijden?

   We proberen iedereen zoveel mogelijk te vervoeren via een vaste route, op een vaste tijd en zoveel mogelijk met een vaste chauffeur. PlusOV plant de ritten ook op vaste dagen en tijden. Daarbij gaan we uit van de standaard openings- en sluitingstijd van de bestemming. 

   Reizen op tijden die hiervan afwijken is mogelijk, maar dit moet u dan wel van tevoren opgeven  en de ritten moeten een vaste structuur hebben (dus op vaste dagen en tijden).

  • >
   Wie bepaalt of ik of mijn kind met dagbestedingsvervoer mee mag?

   Dat bepaalt de gemeente waar u bent ingeschreven of waar uw kind is ingeschreven. Reizen met PlusOV kan alleen wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven. De gemeente kijkt hierbij naar het huisadres en naar het adres van de instelling

  • >
   Kan ik vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling regelen met PlusOV?

   Nee, dit kunt u regelen met de gemeente waar u of uw kind staat ingeschreven.

   Om u of  uw kind te vervoeren via PlusOV heeft u een beschikking van uw gemeente nodig. Dat betekent dat uw gemeente bepaalt of u of uw kind gebruik kan/mag maken van PlusOV.

   Zodra u toestemming heeft, horen wij dit van uw gemeente. Wij nemen dan contact met u op om het vervoer te regelen.

  • >
   Wat is het PlusOV-paspoort?

   Het PlusOV-paspoort is een hulpmiddel om de chauffeur te informeren over bijzondere zaken waarmee hij tijdens het vervoer van u of uw kind rekening moet houden.

   Op het paspoort staan een foto, medische informatie en tips met betrekking tot de omgang. Ook de contactgegevens van verzorgers en instellingen staan vermeld, zodat de chauffeur bij calamiteiten snel de juiste persoon kan bellen. U kunt het PlusOV-paspoort heel gemakkelijk zelf maken.

  • >
   Waar vind ik het PlusOV-paspoort?

   Hier vindt u de pdf die u kunt invullen voor het PlusOV-paspoort. Lees ook waarom het PlusOV-paspoort voor u handig kan zijn.

  • >
   Wie reist er met mij of mijn kind mee?

   Meestal reist u samen met anderen of vervoeren we tegelijkertijd meerdere kinderen of personen naar dezelfde dagbestedingslocatie. 

   We streven ernaar om zoveel mogelijk vaste groepen te vervoeren. Soms is er ook een begeleider bij.

  • >
   Is er begeleiding tijdens de reis?

   Soms is het nodig dat er een begeleider meegaat tijdens de rit. Dit kan alleen wanneer een gemeente dit aangeeft of wanneer PlusOV dit op basis van de dagelijkse praktijk met de gemeente heeft afgesproken.

  • >
   Wie bepaalt of er een begeleider mee mag?

   De gemeente geeft hiervoor de uiteindelijke toestemming, soms na overleg met PlusOV. Als het nodig is kan PlusOV ook een aanvraag doen bij uw gemeente.

  • >
   Weet PlusOV wanneer ik niet vervoerd hoef te worden?

   We rijden niet op dagen waarop de zorgaanbieder gesloten is. Ook op feestdagen voeren we geen ritten uit.

   Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

  • >
   Wat moet ik doen wanneer ik een keer niet meekan?

   Mocht u een keer niet kunnen meegaan met het vervoer, dan willen we dit graag zo snel mogelijk weten. U kunt zich afmelden via MijnPlusOV of telefonisch via 088-758 76 55 (dagelijks van 6.30-22.00 uur). U kunt dit niet doorgeven aan de chauffeur.

  • >
   Waarom mag ik niet met mijn rollator instappen via de rolstoellift?

   Dit is om veiligheidsredenen. Hiermee zijn in Nederland al ongelukken gebeurd en dat willen wij voorkomen. De lift is uitsluitend bedoeld om rolstoelen mee te verplaatsen. Als u de instap in een voertuig niet kunt maken moet u contact opnemen met uw gemeente. Bespreekt u met uw consulent wat dan de beste oplossing is. 

 • Inloggen bij PlusOV

 • Kosten van een rit

  • >
   Wat kost het reizen met PlusOV?

   Reist u op afroep met PlusOV en boekt u zelf uw ritten, dan krijgt u van ons tijdens de reservering te horen wat een rit kost. De tarieven vindt u op deze pagina.

   Reist u of uw kind in een groep op een vaste route, dan betaalt uw gemeente uw ritten. Dit kan alleen met een indicatie van uw gemeente. U of uw kind reist dan gratis. Dit geldt voor het leerlingenvervoer, het Wmo-dagbestedingsvervoer en het Jeugdwetvervoer.

  • >
   Wie betaalt de kosten van PlusOV?

   Uw gemeente betaalt de kosten voor het vervoer via PlusOV. Ook de kosten van de organisatie worden verdeeld over de 9 deelnemende gemeenten.

   Reist u op afroep, dan betaalt u een eigen bijdrage in de kosten.

  • >
   Wanneer worden de kosten van mijn ritten afgeschreven?

   PlusOV doet dit maandelijks en achteraf, halverwege de opvolgende maand. De incassodata zijn:

   Maand

   Incassodatum

   december 2018

   vrijdag 25 januari 2019

   Januari 2019

   vrijdag 15 februari 2019

   Februari 2019

   vrijdag 15 maart 2019

   Maart 2019

   vrijdag 12 april 2019

   April 2019

   vrijdag 10 mei 2019

   Mei 2019

   vrijdag 14 juni 2019

   Juni 2019

   vrijdag 12 juli 2019

   Juli 2019

   vrijdag 16 augustus 2019

   Augustus 2019

   vrijdag 13 september 2019

   September 2019

   vrijdag 11 oktober 2019

   Oktober 2019

   vrijdag 15 november 2019

   November 2019

   vrijdag 13 december 2019

   December 2019

   vrijdag 17 januari 2020

 • Leerlingenvervoer

  • >
   Heeft mijn kind een vaste chauffeur?

   We proberen zoveel mogelijk vaste chauffeurs in te zetten. Helaas is dit niet altijd mogelijk, door wisselende schooltijden, wisselende ophaal- of bestemmingsadressen of wanneer een chauffeur ziek is.

   Als de chauffeur op een vaste route wordt vervangen door een nieuwe chauffeur, dan neemt de nieuwe chauffeur contact op voor een kennismaking.

  • >
   Krijgt mijn kind dezelfde chauffeur?

   Het is niet altijd mogelijk om uw kind met een voor u bekende chauffeur te laten vervoeren.

   Bij het plannen van de routes houden wij rekening met het aantal voertuigen en chauffeurs dat beschikbaar is voor de routes die we moeten gaan rijden. Dit hebben we zo met uw gemeente afgesproken. Daardoor kan het zijn dat in het nieuwe schooljaar een andere chauffeur uw kind vervoert dan u afgelopen schooljaar gewend was. Wij begrijpen dat dit voor u en uw kind vervelend kan zijn. Maar we vertrouwen erop dat ook de nieuwe chauffeur rekening houdt met de wensen van u en uw kind.

  • >
   Kan ik leerlingenvervoer regelen met PlusOV?

   Nee, dit kunt u regelen met de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

   Om uw kind te vervoeren via PlusOV heeft u een beschikking van uw gemeente nodig. Dat betekent dat uw gemeente bepaalt of uw kind gebruik kan/mag maken van PlusOV.

   Zodra u toestemming heeft, horen wij dit van uw gemeente. Wij nemen dan contact met u op om het vervoer te regelen.

  • >
   Wanneer bel ik met de gemeente en wanneer met PlusOV?

   U belt uw gemeente om leerlingenvervoer aan te vragen of bij wijzigingen in de situatie van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind een aanvullend hulpmiddel nodig heeft, gaat verhuizen of naar een andere school gaat.

   U belt met PlusOV als er wijzigingen zijn in het vervoer van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek is geworden en daardoor niet naar school kan.

  • >
   Wie bepaalt er of mijn kind met leerlingenvervoer mee mag?

   Dat bepaalt de gemeente waar uw kind is ingeschreven. Uw kind kan alleen met PlusOV reizen wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven. De gemeente kijkt hierbij naar het huisadres van uw kind en naar welke school het gaat. 

  • >
   Wat is het PlusOV-paspoort?

   Het PlusOV-paspoort is een hulpmiddel om de chauffeur te informeren over bijzondere zaken waarmee hij tijdens het vervoer van uw kind rekening moet houden.

   Op het paspoort staan een foto, medische informatie en tips met betrekking tot de omgang. Ook de contactgegevens van ouders en/of verzorgers staan vermeld, zodat de chauffeur bij calamiteiten snel de juiste persoon kan bellen. U kunt het PlusOV-paspoort heel gemakkelijk zelf maken.

   Half augustus ontvangt u per post een keycord en een insteekmapje voor het PlusOV-paspoort als uw kind gebruikmaakt van het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar.

  • >
   Waar vind ik het PlusOV-paspoort?

   Hier vindt u de pdf die u kunt invullen voor het PlusOV-paspoort. Lees ook waarom het PlusOV-paspoort voor u handig kan zijn.

   Half augustus ontvangt u per post een keycord en een insteekmapje voor het PlusOV-paspoort als uw kind gebruikmaakt van het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar.

  • >
   Hoe weet ik welke chauffeur mijn kind ophaalt?

   In de laatste week van de zomervakantie neemt de chauffeur contact met u op voor een kennismaking. Zo weet u wie uw kind gaat vervoeren.

   De chauffeur neemt een aantal zaken met u door: de geplande route, het PlusOV-paspoort, eventuele bijzonderheden van uw kind en de spelregels van het vervoer.

   Bij leerlingenvervoer dat gedurende het schooljaar start, neemt de chauffeur ook eerst contact op voor een kennismaking.

  • >
   Wie reist met mijn kind mee?

   Meestal reist uw kind met een vaste groep andere kinderen. Het kan gebeuren dat we hiervan moeten afwijken. Bijvoorbeeld als op een bepaalde dag een ander kind niet naar school gaat. We streven ernaar om zoveel mogelijk vaste groepen te vervoeren. Soms is er ook een begeleider bij.

  • >
   Is er begeleiding tijdens het vervoer van mijn kind?

   Soms is het nodig dat er een begeleider meegaat tijdens de rit. Dit kan alleen wanneer een gemeente dit aangeeft of wanneer PlusOV dit op basis van de dagelijkse praktijk met de gemeente zo heeft afgesproken.

  • >
   Wie bepaalt of er een begeleider mee mag?

   De gemeente geeft hiervoor de uiteindelijke toestemming, soms na overleg met PlusOV. Als het nodig is kan PlusOV ook een aanvraag doen bij uw gemeente.

  • >
   Wat moet ik doen bij veranderingen in het vervoer?

   Een verhuizing, een andere school of een tijdelijke stage geeft u door aan uw gemeente. De gemeente kan dan haar besluit over het vervoer aanpassen. De gemeente geeft PlusOV daarna ook opdracht om het vervoer aan te passen.

  • >
   Kan mijn kind op verschillende tijden reizen?

   We proberen iedereen zoveel mogelijk te vervoeren via een vaste route, op een vaste tijd en zoveel mogelijk met een vaste chauffeur. PlusOV plant de ritten ook op vaste dagen en tijden. Daarbij gaan we uit van de standaard openings- en sluitingstijd van de school. We houden hierbij ook rekening met afwijkende schooltijden voor de onderbouw. 

   Reizen op  vaste tijden die hiervan afwijken is in overleg met de school mogelijk.

  • >
   Weet PlusOV wanneer mijn kind niet vervoerd hoeft te worden?

   PlusOV houdt voor het leerlingenvervoer bij op welke dagen de scholen open zijn. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen voeren we geen ritten uit. 

   Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

  • >
   Maakt mijn gemeente gebruik van opstapplaatsen?

   Momenteel maakt alleen de gemeente Lochem gebruik van opstapplaatsen. Dit gebeurt alleen bij leerlingen waar dit mogelijk is. Als een opstapplaats niet mogelijk is, halen we de leerling thuis op.

 • Mijn gegevens

  • >
   Hoe gaat PlusOV met mijn gegevens om?

   In uw contact met PlusOV vragen wij om gegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen en u goed van dienst te kunnen zijn. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

  • >
   Waarvoor gebruikt PlusOV mijn e-mailadres?

   Uw e-mailadres gebruiken wij om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij PlusOV en om u te informeren, bijvoorbeeld over wijzigingen in het vervoer.

   PlusOV gebruikt uw adres nooit voor andere doeleinden. Bekijk ook onze privacyverklaring.

  • >
   Waarom wil PlusOV mijn telefoonnummer?

   Stel dat er iets gebeurt waardoor de rit verandert. Dan kunnen we u bereiken.

   PlusOV gebruikt uw telefoonnummer alleen voor vragen over uw ritten.

  • >
   Waarvoor heeft PlusOV mijn mobiele nummer nodig?

   Stel dat er calamiteiten zijn voor of tijdens het vervoer, dan kunnen wij u bereiken.

   PlusOV gebruikt uw mobiele nummer ook voor de terugbelservice. U bent dan ook op andere bestemmingen goed bereikbaar.

   Uw mobiele nummer voegen wij toe aan uw klantgegevens.

  • >
   Wat als ik geen mobiel nummer heb?

   Wij noteren dan uw vaste telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken als dit nodig is.

  • >
   Weet PlusOV of ik met een rolstoel reis?

   Dit weten we alleen als uw gemeente of zorgaanbieder dit aan ons heeft doorgegeven. Bij eventuele vragen over hulpmiddelen, nemen we contact op met u of als het een kind betreft, met ouders/verzorgers.

   Wilt u zelf aan PlusOV wijzigingen doorgeven van uw hulpmiddel(en), belt u ons dan.

 • Over de PlusOV-vervoerspas

 • Over PlusOV

  • >
   Wat is PlusOV?

   PlusOV is een vervoerscentrale in de regio Stedendriehoek, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Voor inwoners van deze gemeenten verzorgen we aangepast vervoer.

   Lees meer op de pagina 'Over PlusOV'.

  • >
   Waar vind ik meer informatie over PlusOV?

   Die vindt u op deze website. Hier houden we de informatie bij die voor u van belang kan zijn.

   Wie we zijn en wat we doen vindt u op de pagina Over PlusOV.

  • >
   Waarom verzorgt PlusOV het vervoer?

   Uw gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van aangepast vervoer. Door dit samen met andere gemeenten te doen, is het vervoer beter te organiseren.

   De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen hebben besloten om samen te werken en het vervoer gemeenschappelijk te regelen via PlusOV.

  • >
   Wie bepalen de spelregels in het vervoer?

   Dit zijn:
   - de 9 deelnemende gemeenten (waaronder uw eigen gemeente)

   - PlusOV

   - de vervoersbedrijven

   Voor de spelregels houden deze drie partijen de wettelijke voorschriften aan.

 • Reizen met PlusOV

  • >
   Weet PlusOV waar ik naartoe moet en wanneer?

   Voor het leerlingenvervoer en voor het dagbestedings- en Jeugdwetvervoer zoeken we dit samen uit met uw gemeente en zorgaanbieder/school, zodat we voor u het vervoer kunnen regelen. Zo vergelijken we bij uw gemeente of we dezelfde gegevens hebben. En vragen we bij uw zorgaanbieder op welke dagen en tijden u of uw kind de locatie bezoekt.

   Aan het einde van de zomervakantie nemen we met u of met ouders/verzorgers contact op voor een kennismaking met de chauffeur en het doorgeven van breng- en haaltijden.

   Reist u op afroep, dan geeft u zelf aan waar u heen wilt en op welk moment. U kunt per rit te maken krijgen met een andere chauffeur. 

  • >
   Hoe lang van tevoren moet ik mijn rit reserveren?

   Deze tijd hangt af van de plaats van vertrek, het soort rit of het tijdstip waarop u wilt reizen. Bij PlusOV noemen we dit de 'vooraanmeldtijd'. 

  • >
   Hoe ver kan ik met PlusOV reizen?

   PlusOV rekent met kilometers. U kunt naar bestemmingen reizen die op maximaal 40 kilometer vanaf uw woning liggen. Hiervoor hanteren we het werkelijke aantal kilometers over de weg.

   Heeft u een Wmo-indicatie, dan kunt u tegen het lage Wmo-tarief reizen tot maximaal 20 kilometer vanaf uw woning. Voor de extra kilometers (tot 40 kilometer) betaalt u een hoger Wmo-tarief. De tarieven vindt u op deze website.


  • >
   Hoe herken ik een voertuig van PlusOV?

   Veel voertuigen hebben een sticker met het logo van PlusOV erop. Heeft het voertuig geen sticker, dan moet achter de voorruit een bordje te zien zijn met het logo van PlusOV. 

  • >
   Wie zijn de vervoerders van PlusOV?

   U wordt via PlusOV vervoerd door bedrijven die ruime ervaring hebben met aangepast en bijzonder vervoer. 

   Dit zijn:
   - Willemsen-de Koning Groep
   - Taxi Centrale Raalte (TCR)
   - Taxi Witteveen.

   Deze vervoersbedrijven hebben in de regio Stedendriehoek hun startpunt en u kunt ze in de hele regio en daarbuiten tegenkomen.

  • >
   Hoe weet ik of bij extreem slecht weer het vervoer doorgaat?

   Wanneer het zeer slecht weer dreigt te worden (code oranje, rood), houden we u op de hoogte via deze website. 

   Indien wij door het slechte weer de veiligheid van het vervoer niet kunnen garanderen, kunnen we helaas de ritten niet in alle gevallen uitvoeren. We proberen u in dit soort situaties via een sms-bericht te informeren. Dit kan alleen als we uw 06-nummer hebben.

  • >
   Hoe weet ik zeker dat ik op tijd aankom?

   Allereerst is het belangrijk dat u uw rit op tijd reserveert

   U kunt gebruik maken van een extra service: de prioriteitsrit. Bijvoorbeeld voor een bruiloft, een uitvaart of een aansluiting op een bus of trein. Wanneer u een prioriteitsrit reserveert zorgt PlusOV dat u beslist niet later dan de afgesproken tijd wordt afgezet. U wordt maximaal 20 minuten voor de gewenste aankomsttijd op uw bestemming afgezet.

   U kunt ook andere ritten boeken met een uiterlijke aankomsttijd. De kans bestaat wel dat u meer dan 20 minuten voor de gewenste aankomsttijd aankomt als u niet samen reist met andere reizigers.

   Prioriteitsritten tot 20 kilometer en ritten op aankomsttijd moet u minstens 2 uur voor de gewenste aankomsttijd bij PlusOV reserveren. De telefoniste kan u vertellen hoe laat u wordt opgehaald om op tijd aan te komen.

  • >
   Wat is de terugbelservice?

   Dit houdt in dat u tussen de 5 en 12 minuten voordat PlusOV bij u voorrijdt een telefoontje krijgt. U kunt zich dan klaarmaken voor vertrek. U krijgt ook een telefoontje als de vervoerder te vroeg of te laat is, of als de chauffeur u niet kan vinden.

   Bij het reserveren van uw rit kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de terugbelservice.

   Als de terugbelservice u heeft gebeld, wacht de chauffeur nog maximaal 2 minuten nadat hij bij u heeft aangebeld.

   Maakt u geen gebruik van de terugbelservice, dan wacht de chauffeur maximaal 4 minuten nadat hij bij u heeft aangebeld.

  • >
   Mag mijn assistentiehond (hulphond) met mij meereizen?

   Een assistentiehond (of hulphond) is een hond die de reiziger hulp biedt vanwege een beperking. Deze mag altijd gratis mee. De hond moet wel als hulphond herkenbaar zijn.

  • >
   Mag mijn huisdier mee met PlusOV?

   Huisdieren mogen alleen mee als ze in een reismandje of tas op schoot worden vervoerd. 

   Houdt u er rekening mee dat u meereizende huisdieren altijd vooraf moet aanmelden bij het reserveren van een rit.

 • Vaste ritten

  • >
   Hoe reserveer ik vaste ritten?

   Maakt u vaak op afroep dezelfde rit, bijvoorbeeld op dezelfde dag van de week en op hetzelfde tijdstip én heeft u een Wmo-vervoerspas? Dan kunt u bij PlusOV voor het lopende kalenderjaar vooruit reserveren. Dit kan telefonisch of via Mijn PlusOV

  • >
   Hoe annuleer ik vaste ritten?

   Dit kan telefonisch of via Mijn PlusOV.

   Denkt u er aan dat u uw vaste ritten afzegt wanneer u verhinderd bent. Bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat of opgenomen wordt in het ziekenhuis.


  • >
   Ik wil een wijziging in het vervoer doorgeven. Hoe doe ik dat?

   Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid kunt u op 2 manieren wijzigingen doorgeven:

   1. via Mijn PlusOV
   2. telefonisch. U vindt het telefoonnummer rechtsboven op deze pagina.

  • >
   Zorgt PlusOV ook voor vaste ritten tijdens feestdagen?

   Nee, op feestdagen voeren we geen vaste ritten uit.

   Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

   Wilt u reizen tijdens een feestdag, reserveert u uw rit dan enige dagen vóór de feestdag. Zo weet u zeker dat u op het gewenste tijdstip kunt reizen.

  • >
   Kan ik met een OV-pas van PlusOV vaste ritten reserveren?

   Ja, dat kan. U kunt alleen telefonisch uw vaste ritten reserveren. 

   Reserveert u bij PlusOV telefonisch een rit als u geen Wmo-pas heeft, dan controleert PlusOV of het openbaar vervoer voor u een alternatief is. Als dit zo is, dan krijgt u een OV-advies

   Kiest u er na het OV-advies voor om de rit met PlusOV te maken, kan betaalt u het hogere OV-tarief. Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven.

  • >
   Hoe weet ik of het vervoer doorgaat bij extreem slecht weer?

   Wanneer het zeer slecht weer dreigt te worden (code oranje, rood), houden we u op de hoogte via deze website. Op de homepage krijgt u dan een pop-upscherm te zien.

   Indien wij door het slechte weer de veiligheid van het vervoer niet kunnen garanderen, kunnen we helaas de ritten niet in alle gevallen uitvoeren. Bij extreem slecht weer moeten we zelfs het vervoer stilzetten. Dat is in het belang van uw veiligheid en die van onze chauffeurs.

   We proberen u in dit soort situaties via een sms-bericht te informeren. Dit kan alleen als we uw 06-nummer hebben.

 • Vervoer op afroep

  • >
   Wanneer en op welke tijden kan ik met PlusOV reizen?

   PlusOV rijdt elke dag van 6.00 uur 's ochtends tot 1.00 uur 's nachts. Het voertuig brengt u van deur tot deur. U hoeft dus niet bij een halte te wachten.

  • >
   Klopt het dat er soms een busje komt terwijl ik een indicatie personenwagen heb?

   Dat klopt. We gebruiken een aantal zogenaamde lagevloerbussen met een lage instap. Deze zijn zeer geschikt voor personen die om instapproblemen de indicatie personenwagen hebben. Dit type bus is daarom in de planning gelijkgesteld aan een personenvoertuig.

  • >
   Wat is een puntbestemming?

   Het kan zijn dat in uw woonplaats geen ziekenhuis of NS-treinstation is en dat deze bestemming verder weg is dan 20 kilometer. Een aantal gemeenten heeft deze bestemmingen aangewezen als ''puntbestemming''. U kunt naar puntbestemmingen reizen tegen laag Wmo-tarief.

   Let op! Als u ook een terugreis heeft vanaf een puntbestemming, moet u deze rit tegelijk met uw heenrit boeken om voor deze rit het lage Wmo-tarief te krijgen. Voor ritten die u via de aanmeldzuil vanaf de ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen naar uw huisadres reserveert, wordt automatisch het lage Wmo-tarief berekend.

   De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben geen puntbestemmingen aangewezen. Voor de andere gemeenten vindt u de puntbestemmingen in een overzicht.

  • >
   Vanaf welk moment kan ik mijn ritten bij PlusOV reserveren?

   U kunt uw rit reserveren vanaf het moment dat u de PlusOV-vervoerspas in huis heeft.


  • >
   Kan ik met meerdere personen reizen met PlusOV?

   Ja dat kan. Reist u in een groep met 8 of meer personen (inclusief uzelf), reserveert u uw rit dan minstens 24 uur van tevoren. U reist dan gezamenlijk van één opstapadres naar één bestemmingsadres.

   Kinderen tot 4 jaar reizen, onder begeleiding van een betalende reiziger van 18 jaar of ouder, gratis met PlusOV.

   U mag maximaal 2 kinderen tot 4 jaar meenemen.

  • >
   Kan mijn scootmobiel of opvouwbare rolstoel mee?

   Voor reizen met een scootmobiel of opvouwbare rolstoel gelden een paar regels. Om veiligheidsredenen mag alleen de chauffeur de scootmobiel in het voertuig plaatsen. Dit betekent dat u op eigen kracht moet kunnen instappen.

   Gebruikt u een opvouwbare rolstoel, dan moet u uit veiligheidsoverwegingen op een zitplaats plaatsnemen.

   Let op: Inwoners van Zutphen mogen de scootmobiel niet meenemen met PlusOV, tenzij uw eindbestemming buiten deze gemeenten ligt.

  • >
   Kan het dat mijn heenrit een ander tarief heeft dan mijn terugrit?

   Ja dat kan. Soms kiest de vervoerder voor de heenrit bijvoorbeeld een eenrichtingsweg. De route van de terugrit wijkt dan af.

  • >
   Hoe kan ik controleren of PlusOV het juiste bedrag afschrijft?

   U kunt gemaakte ritten altijd inzien via 'Mijn PlusOV' voor een overzicht van de gemaakte ritten.

   Na elke rit kunt u de chauffeur vragen om een bon. Hiermee kunt u uw afschrijving controleren.

  • >
   Moet ik ook betalen voor de extra afstand voor het omrijden?

   Nee. De bijdrage voor uw rit berekenen we op basis van de kortste route over de weg die uit de planning komt.

  • >
   Wat gaat mijn rit kosten?

   Als u ons belt voor het reserveren van een rit, dan krijgt u van ons een berekening van de kosten die u moet betalen.

   De tarieven van PlusOV vindt u op deze pagina.

  • >
   Hoe betaal ik voor de ritten?

   Bij PlusOV rijdt u op rekening en betaalt u maandelijks achteraf, via een vaste machtiging (incasso). Dit gebeurt natuurlijk alleen als u heeft gereisd en kosten heeft gemaakt.

   Via 'Mijn PlusOV' kunt u eenvoudig het bedrag controleren. 

   Bij het aanvragen van de PlusOV-vervoerspas ontvangt u een machtigingsformulier.

   Reserveert u uw rit telefonisch, dan hoort u vooraf wat de kosten zijn.

  • >
   Kan ik mijn rit contant betalen?

   Bij PlusOV rijdt u op rekening. Dat is veiliger voor u en de chauffeur en makkelijker voor iedereen. PlusOV vraagt u daarom een machtiging af te geven. U betaalt uw ritten dan maandelijks achteraf en heeft geen omkijken naar de betaling van uw vervoer.

   Contant betalen in het voertuig mag alleen als het echt niet anders kan. U moet dan wel bij het instappen gepast betalen. Bedragen onder € 0,05 worden afgerond.

  • >
   Kan ik mijn ritten met iDEAL, of PIN of per acceptgiro betalen?

   Nee, dit is niet mogelijk.

   Uw gemeente heeft er voor gekozen om de kosten voor het vervoer zo laag mogelijk te houden. Daarom kunt u alleen op rekening reizen met PlusOV.

   U kunt de kosten van uw ritten altijd inzien via 'Mijn PlusOV' op onze website of op via uw smartphone. U moet hier wel een inlog voor aanvragen.

  • >
   Kan ik een nota krijgen?

   De 9 gemeenten die deelnemen in PlusOV willen de kosten voor het vervoer zo laag mogelijk houden. Daarom ontvangt u geen nota.

   Als u een papieren nota wilt, kost dit € 5 per maandnota en € 15 voor een jaarnota. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

  • >
   Kan ik een overzicht ontvangen van gemaakte ritten?

   Via 'Mijn PlusOV' kunt u eenvoudig zelf een overzicht vinden van de ritten die u heeft gemaakt. De 9 gemeenten die deelnemen in PlusOV willen de kosten voor het vervoer zo laag mogelijk houden. Daarom ontvangt u van PlusOV geen overzicht van gemaakte ritten.

  • >
   Wat is een doorlopende machtiging?

   Dit houdt in dat de machtiging doorloopt. Anders zouden we voor elke rit die u maakt opnieuw een machtiging moeten vragen.

   Een doorlopende machtiging is dus de tegenhanger van de eenmalige machtiging. Met de doorlopende machtiging voldoen wij aan de wettelijke voorschriften voor SEPA-incasso's.

  • >
   Ik sta onder bewind. Wat moet ik doen met de machtiging?

   Als u onder bewind staat, moet u uw bewindvoerder vragen een machtiging af te geven voor uw ritkosten.

   Uw bewindvoerder kan dit ook doen over een rekening waar hij/zij maandelijks een vast bedrag stort.

  • >
   Wat is mijn IBAN-nummer?

   Uw IBAN is uw bankrekeningnummer. Dit staat op uw bankpasje.

   IBAN is een afkorting voor International Bank Account Number. Dit wordt gebruikt om internationale transacties tussen rekeningen en banken in verschillende landen vlotter te laten verlopen.

   Het IBAN heeft maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het bestaat uit een landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een nationaal rekeningnummer, dat voor bepaalde landen is aangevuld.

Contact met PlusOV


Voor het reserveren van een rit:
088-758 76 54
dagelijks van 6.30-24.00 uur

Voor informatie:
088-758 76 54
dagelijks van 9.00-17.00 uur

Voor vast groepsvervoer:
088-758 76 55
dagelijks van 6.30–22.00 uur

Voor het melden van een klacht:
088-758 76 66

>info@plusov.nl

> Postbus 44, 7240 AA Lochem

> KVK 65530225 Contact

Ik heb een melding of een klacht over PlusOV

Opmerking

Inloggen

Inloggen op mijn PlusOV

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt

Inlog aanvragen

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt