Over PlusOV

PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten vervoeren wij u, uw kind of uw cliënt graag zo prettig mogelijk.

PlusOV vervoert mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. Denk hierbij aan leerlingenvervoer en vervoer naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling. Ook vervoeren we mensen die geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Bijvoorbeeld omdat ze te ver van een bushalte afwonen of omdat er geen openbaar vervoer in de buurt is. Het vervoer sluit aan op de indicatie die reizigers krijgen van hun gemeente.

We vervoeren binnen de normen en de afspraken die de 9 gemeenten hierover samen hebben gemaakt.

/medialibrary/afb.jpeg


Waar staat PlusOV voor?

PlusOV staat voor vervoer met een plus: we maken het reizen zo prettig mogelijk. Voor u is het prettig wanneer u makkelijk een rit kunt reserveren en wij u snel helpen wanneer u ons belt. Ook is het prettig dat de chauffeur op tijd is en de reis goed en veilig verloopt. Dat mag u van ons verwachten.

Volgtijdelijk vervoer

PlusOV spreidt reizigers over de dag. Wanneer onze chauffeurs ’s morgens leerlingen naar school vervoeren, brengen zij aansluitend mensen naar instellingen voor dagbesteding of dagbehandeling. En ’s middags gaat het andersom. Tussendoor heeft de chauffeur misschien nog tijd om op afroep iemand van deur tot deur te vervoeren. Als wij de ritten zo combineren, maken we zo goed mogelijk gebruik van de chauffeurs en de voertuigen. Zij hoeven dan immers niet lang stil te staan.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Uw gemeente handelt de aanvragen voor het vervoer af en kent de indicaties toe. De vervoercentrale van PlusOV werkt in opdracht van 9 gemeenten. Dit heet een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. In het bestuur zitten wethouders uit alle 9 gemeenten. Zij zien erop toe dat PlusOV volgens de afspraken en de wettelijke richtlijnen mensen vervoert die voor aanvullend openbaar vervoer in aanmerking komen.

Dagelijkse uitvoering

Onder de naam PlusOV zorgen wij voor de dagelijkse uitvoering van het vervoer. We plannen alle ritten, kennen alle routes en de regels die voor de verschillende soorten vervoer gelden. Ook onderhouden we de contacten en afspraken met de vervoersbedrijven, de chauffeurs en de ambtenaren van de 9 gemeenten.

Inloggen

Inloggen op mijn PlusOV

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt

Inlog aanvragen

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt