Vervoer op vaste route

PlusOV verzorgt regionaal vervoer op een vaste route, bijvoorbeeld naar locaties voor dagbesteding of dagbehandeling. Dit noemen we ook wel routegebonden vervoer.

Uw gemeente bepaalt of u of uw kind met PlusOV naar de dagbesteding kunt reizen en tegen welke kosten. Het recht op vervoer kan veranderen als u verhuist of als uw persoonlijke situatie wijzigt en u hierdoor meer, minder of ander vervoer nodig heeeft. Bijvoorbeeld als u naar een andere zorginstelling gaat. Neemt u in zo'n geval contact op met uw gemeente.

Informatieboekje

Alle informatie over het vervoer naar instellingen en locaties voor dagbesteding vindt u in een handig informatieboekje (zie ook hiernaast  in het kader Downloads).

Rit aan- of afmelden: bel 088-758 76 55

Geef wijzigingen in ritten zo spoedig mogelijk door in geval van:

  • plotselinge afwezigheid;
  • plotselinge ziekte;
  • zelf brengen of halen.
Wijziging vanaf augustus 2019

Vanaf augustus 2019 voeren we het vervoer op vaste routes uit voor de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen gaan vanaf dan dit vervoer zelf organiseren.

Inloggen

Inloggen op mijn PlusOV

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt

Inlog aanvragen

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt