Header afbeelding

Nieuwe tarieven

Reist u met PlusOV van deur tot deur? Dan betaalt u in 2019 een iets hogere bijdrage.

PlusOV koppelt de tarieven van het vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) aan de tarieven voor het gewone openbaar vervoer in de regio. De provincies Gelderland en Overijssel bepalen deze regionale OV-tarieven. Daarnaast hebben we rekening gehouden met de wettelijke verhoging van het lage btw-tarief, van 6% naar 9%.

Uw bijdrage

In vergelijking met 2018 gaat het opstaptarief 6 cent omhoog. Voor ritten tot 20 kilometer betaalt u 2 cent per kilometer meer. Het tarief voor ritten tussen 20 en 40 kilometer gaat 10 cent per kilometer omhoog. Wat u voor PlusOV betaalt, vindt u in het tarievenoverzicht.

Nieuwe brochure

Lees alles over deur-tot-deurvervoer op afroep in de nieuwe brochure.

Inloggen

Inloggen op mijn PlusOV

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt

Inlog aanvragen

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt