Header afbeelding

Nieuwe directeur PlusOV

Guido Eggermont volgt vanaf 15 december Jan Akerboom op als directeur van PlusOV. Hij treedt in eerste instantie aan voor een jaar en zal zich onder andere richten op de nieuwe aanbesteding van het routegebonden vervoer vanaf augustus 2019.

Taken nieuwe directeur

Guido Eggermont zal worden benoemd voor de duur van in ieder geval één jaar, met mogelijke verlenging. De komende periode staat PlusOV voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de verandering van dienstverlening aan drie van de deelnemende gemeenten, nieuwe aanbestedingen, verbeteren van de bedrijfsvoering, sturen op de kostenbeheersing en natuurlijk de organisatie van het leerlingvervoer voor het seizoen 2019/2020. Het bestuur zal in overleg met Eggermont een besluit nemen over eventuele verlenging van de aanstelling vanaf december 2019.

Eggermont combineert het directeurschap van PlusOV met de directievoering van Tribuut, het centrale belastingcentrum voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Het bestuur van Tribuut heeft hiermee ingestemd.

De huidige directeur van PlusOV, Jan Akerboom, trad in januari 2018 aan voor een kortlopende opdracht tot mei van dit jaar, in afwachting van de werving en benoeming van een vaste directeur. Omdat in die periode onduidelijk was of alle gemeenten vanaf 1 november met PlusOV verder zouden gaan, verzocht het bestuur Akerboom langer aan te blijven.

Langere termijn

Bestuursvoorzitter Nathan Stukker: “Nu de negen gemeenten zich hebben uitgesproken over de verlenging van de dienstverleningsopdracht aan PlusOV is het duidelijk dat PlusOV blijft voortbestaan. Na het aangekondigde vertrek door Jan Akerboom vond het bestuur het voor nu belangrijk dat de directeursfunctie bij PlusOV heel snel kon worden ingevuld. We zijn blij dat dit met Guido Eggermont is gelukt.”


(foto: Rob Voss)

Inloggen

Inloggen op mijn PlusOV

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt

Inlog aanvragen

Ik reis zonder vaste route
Ik reis zonder
vaste route

Dit is vervoer zonder herhalingspatroon dat per keer geboekt wordt

Ik reis met groepsvervoer op een vaste route
Ik reis met groepsvervoer op een vaste route

Dit is vervoer met een vast herhalingspatroon dat voor een langere tijd wordt geboekt